Çocuk psikolojisi, çocuğun doğumu ile başlayıp ergenliğine kadar devam eden süre zarfı boyunca, onun sosyal ve psikolojik gelişimini inceleyen bir psikoloji alt bilim dalıdır. Alanında uzman psikolog ve psikiyatrlar tarafından çocuğun davranışsal ve duygusal gelişimine odaklanılır. Bu yapılırken çocuğun öncelikle kişilik temellerinin büyük bir kısmının atıldığı ailesiyle olan iletişim ve etkileşimleri, sosyal çevre oluşturmaya başladıysa yaşıtları, arkadaşları ile olan iletişim ve etkileşimleri uzman tarafından incelenir.

Çocuğa odaklanılan bu süre boyunca çeşitli terapi metodları kullanılır. Uzman tarafından benimsenen kuram ve terapi yöntemlerine göre ilerlenir. Çocuğun içinde yetiştiği ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu gözlemlenirken bunun yanında çocuğun bulunduğu toplum yapısı, arkadaş çevresi gibi çeşitli etkenler de gözlemlenir. Bu etkenlerin hepsi bir bütün olarak değerlendirilir. Amaç, çocuğun üstün menfaati gözetilerek onun duygu durumlarının düzenlenmesi, iletişim becerilerinin idealize edilmesi, eğitim hayatının düzenlenmesi ve gerektiği şekilde akışının sağlanması ile çocuğun gelişiminin yaşıyla orantılı ve beklenen şekilde ilerlemesi için hem gerekli tedbirlerin alınması hem de var olan problemlerin çözümüdür.

Çocuk psikolojisi alanında seans alınması bu konuda ciddi ihtiyaç içerisinde olan çocuklar bakımından oldukça gerekliyse de sağlıklı psikolojiye sahip çocukların da duygu durumlarını korumak, gelişimlerini sağlıkla sürdürmelerini sağlamak amacıyla da belli aralıklarla seans alımı düşünülebilir. Merkezimiz çocuk psikolojisi alanında hizmet vermektedir.

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment